Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Czwartek 25.04.2019 r. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

Ocena: 3
3 0

Felieton na weekend - Kronika średnio towarzyska

Konin 14.04.2018 11:01

Felieton na weekend - Kronika średnio towarzyska

Nie było mnie dwa tygodnie, więc z zainteresowaniem czytałem wiadomości, jakie tam mi, po powrocie, wpadły w ręce.


*

Na samym początku zafascynowały mnie dwie wieści. Otóż konińscy strażacy uwolnili WRONĘ, która siedziała za kratkami kanalizacyjnymi w ścieku historii, czy deszczowym. W tym samym czasie Pan Prezydent Andrzej Duda uwolnił od degradacji z stopni generalskich członków WRON. Nie muszę dodawać, że akcja strażaków z Konina mi się podoba.

Co do reszty…

*

Trwa dyskusja o projekcie zabudowy terenu po wyburzonej synagodze ( lub , jak kto woli „Domu Talmudycznym”. Do Pana Prezydenta Nowickiego zgłoszono 240 uwag. Ja mam w zasadzie jedną.

Jeśli - co zostało stwierdzone - synagoga została wyburzona nielegalnie, niezgodnie z prawem, nie wolno wydawać osobie , która dopuściła się bezprawia, zgody na zabudowę hotelowo - gastronomiczną tego terenu. Jest to, była by to , premia za działanie przestępcze.

*

W dyskusji zabrali też głos architekci, projektanci nowego obiektu, który pozwoliliśmy nazwać sobie „ Szklana pułapka 3”.

Projektanci usiłują nas przekonać, że chcą zasłonić istniejącą jeszcze synagogę, żeby ją lepiej wyeksponować, gdyż jest to , cytuję: „perła w koronie, którą otoczy pierścień nowej budowli”.

*

Panowie Architekci z Poznania pozwalają sobie na szantaż. Piszą bowiem, że jeśli nie zostanie zrealizowana ich koncepcja, to istniejąca synagoga, nieogrzewana, nieużywana popadnie w ruinę i za kilka lat „ też będzie trzeba ją rozebrać”.

To już jest skandal !

Ustawa o ochronie zabytków nakazuje :  „W umowie sprzedaży, zamiany, darowizny lub dzierżawy zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, przy określaniu sposobu korzystania z tego zabytku należy nałożyć, jeżeli stan zachowania zabytku tego wymaga, na nabywcę lub dzierżawcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku.”

Właściciel ma dbać o będący w jego posiadaniu zabytek. Nakazy te wydaje administracja terytorialna i samorząd.

Nie jest prawdziwe twierdzenie Pana Prezydenta, że: „ nic w sprawie zabytków będących w prywatnych rękach nie możemy zrobić”.

*

W spawie „ Domu Talmudycznego”, a jak się okazuje, także w sprawie zachowanej synagogi było i jest łamane prawo przez wiele instytucji i osoby prywatne. Wiele spraw, jak np. ekspertyza stanu budynku przed rozbiórką  itp.  celowe niszczenie istniejącej synagogi, warunki przekazania synagog Gminie Żydowskiej, wymaga wyjaśnień.

Nie wiem, czy Prokuratura konińska, wie, że powinna zająć się tymi sprawami z urzędu ? Przypominamy po raz kolejny.

*

Pan Prezydent powiedział, że termin naprawy przeprawy „ jest realny”. Cieszymy się bardzo.

Do usłyszenia za tydzień

Adam Zagórski


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)

Powiązane informacje:Najczęściej przeglądane informacje:


Felieton na weekend - Kronika średnio towarzyska Felieton na weekend - Kronika średnio towarzyska