Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Czwartek 20.06.2024 r. Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Ocena: 3
3 0

Stowarzyszenie NASZE PASJE, czyli kilka słów o pasjonatach wszystkich pasji

Wielkopolska, Konin 04.11.2022 23:14

Stowarzyszenie NASZE PASJE, czyli kilka słów o pasjonatach wszystkich pasji

Stowarzyszenie Nasze Pasje z siedzibą w Koninie zostało zarejestrowane 12 X 2022 i - jak samo pisze o sobie - "jest grupą ludzi, których pasją jest rozbudzanie i wspieranie pasji". Ich chęcią i pragnieniem jest, aby zarówno członkowie Stowarzyszenia, jak i inni byli ludźmi pasji i sukcesu.

Doświadczanie przez każdego człowieka szczęścia i czerpanie zarówno z niego, jak i z radości, rozwoju oraz ze współpracy dzięki poszukiwaniu, rozwijaniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań oraz pasjonackich dążeń. Ma to spowodować kształtowanie charakteru i osobowości, która wolna jest od smutku, bezsensowności, depresji oraz uzależnień.

Stowarzyszenie Nasze Pasje - jak czytamy na jego stronie internetowej - pragnie promować i upubliczniać dobre przykłady - zarówno samych pasjonatów, jak i ich talenty, zainteresowania oraz hobby.

 

Szczególnym celem Stowarzyszenia Nasze Pasje jest:

- działalność na rzecz i w interesie osób oraz środowisk hobbystycznych, pasjonackich, kolekcjonerskich, wspierających działania innych;
- działalność na rzecz i w interesie osób niepełnosprawnych i życiowo bezradnych w celu aktywizacji form twórczego spędzania czasu;
- przeciwdziałanie przemocy, uzależnieniom, narkomanii, alkoholizmowi oraz innym zagrożeniom społecznym, w tym zaburzeniom psychicznym i depresyjnym;
- wspieranie inicjatyw kulturowych, społecznych i zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia;
- upowszechnianie zainteresowań, hobby, pasji, aktywnego trybu i stylu życia,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży;
- tworzenie i wspieranie środowisk oraz grup zrzeszających się wokół różnorodnych zainteresowań i pasji;
- działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych;
- działalność charytatywna i działalność oświatowa;
- propagowanie przez członków Stowarzyszenia wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesach twórczych, a także artystycznych wśród młodzieży;
- inicjowanie działań z zakresu działalności artystycznej, kultury i nauki;
- działalność w zakresie turystyki, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa i wypoczynku;
- rozwój, poszerzanie wiedzy, praktyki, kwalifikacji i doświadczenia w zakresie działalności statutowej członków stowarzyszenia, podopiecznych i odbiorców naszych działań;
- działalność w zakresie rozwoju duchowego i chrześcijańskiego.

Więcej na: www.naszepasje.org


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)