Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Czwartek 11.08.2022 r. Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Plebiscyt na Unijną inwestycję dekady

Projekty unijne realizowane w gminach powiatu konińskiego w latach 2004-2014. Organizatorami plebiscytu są: Radio Konin 95,8fm, konin24.info oraz Starostwo Powiatowe w Koninie. Materiały i zdjęcia zostały dostarczone poprzez uczestników plebiscytu.


GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE!

Największą ilość głosów (61%) zdobyła inwestycja w gminie Rychwał:
Zagospodarowanie terenów zielonych miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał – etap I i II

Gmina: RYCHWAŁ
Program operacyjny: PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 188 431,00 zł
Wartość projektu: 320 200,61 zł
Czas realizacji: 2011r.Lista inwestycji biorących udział w plebiscycie:


Przebudowa budynku OSP oraz wyposażenie świetlicy w Przyjmie

Gmina: GOLINA
Program operacyjny: PROW 2007-2013
Kwota dofinansowania: 452 713,00 zł
Wartość projektu: 1 067 233,00
Czas realizacji: 2009-2010Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego w Golinie

Gmina: GOLINA
Program operacyjny: PROW 2007-2013
Kwota dofinansowania: 345 914,00
Wartość projektu: 549 367,00 zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek

Gmina: GRODZIEC
Program operacyjny: PROW 2007 – 2013:
Działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Kwota dofinansowania: 2 379 545 zł
Wartość projektu: 4 481 925,59 zł
Czas realizacji: 27.04.2010 - 14.01.2011Roboty remontowo – budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec, etap I i II

Gmina: GRODZIEC
Program operacyjny: I i II    PROW 2007 – 2013, Działanie 413 ,, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi”
Kwota dofinansowania: 229 858,00 zł
Wartość projektu: 391 591,90 zł
Czas realizacji: 18.06.2010r - 25.08.2011r.Zagospodarowanie terenu pomiędzy Klasztorem Misjonarzy św. Rodziny a kościołem pw. Św. Marcina w Kazimierzu Biskupim jako element planowanego Parku Kulturowego na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

Gmina: KAZIMIERZ BISKUPI
Program operacyjny:„Odnowa i Rozwój Wsi", PROW
Kwota dofinansowania: 992 692,00 zł
Wartość projektu: 3014036,21 zł
Wyposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej

Gmina: KAZIMIERZ BISKUPI
Program operacyjny: WRPO 2007-2013
Kwota dofinansowania: 159 550,02 zł
Wartość projektu: 238 766,70 zł
Czas realizacji: 2007 - 2011r.Utworzenie Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego Wsi, odrestaurowanie wiatraka oraz budowa chaty młynarza dla potrzeb izby pamięci, młynarstwa i rolnictwa w Budzisławiu Kościelnym

Gmina: KLECZEW
Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 358.324,00 zł
Wartość projektu: 1.500.000 zł
Czas realizacji: 10.08.2009r – 31.12.2010r.Rewitalizacja terenów pogórnicznych wokół jeziora w Gminie Kleczew

Gmina: KLECZEW
Program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Priorytet IV Rewitalizacji obszarów problemowych Działanie 4.2 – Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Kwota dofinansowania: 3.292.594,38 zł
Wartość projektu: 4.390.125,84 zł
Czas realizacji: listopad 2010r. - grudzień 2012r.Adaptacja Domu Strażaka na Centrum Pracy Twórczej w Kramsku

Gmina: KRAMSK
Program operacyjny: PROW 2007-2013, I.Działanie Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 435 597,00 zł
Wartość projektu: 1 478 412,24 złBudowa placu zabaw w Kramsku

Gmina: KRAMSK
Program operacyjny: PROW 2007-2013, I.Działanie Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 27 439,00 zł
Wartość projektu: 45 000,00 złZagospodarowanie terenów gminnych na cele rekreacyjno-sportowe w miejscowości Paprotnia (etap I, II i III)

Gmina: KRZYMÓW
Program operacyjny: PROW 2007-2013, I.Działanie Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 386 494,19 zł
Wartość projektu: 626 691,07 zł
Czas realizacji: 2010-2013r.Budowa ośrodka kulturalno-sportowego – część kulturalna, boiska trawiastego oraz boiska do piłki siatkowej

Gmina: KRZYMÓW
Program operacyjny: PROW 2007-2013, I.Działanie Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 356 430,00 zł
Wartość projektu: 1 054 628,99 zł
Czas realizacji: 2009-2011r.Przebudowa drogi powiatowej Wilczogóra – Skulska Wieś

Gmina: POWIAT KONIŃSKI
Program operacyjny: WRPO 2007-2013
Kwota dofinansowania: 6 040 150,33 zł
Wartość projektu: 12 309 549,00 zł
„MOGĘ PRACOWAĆ – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy”

Gmina: POWIAT KONIŃSKI
Program operacyjny: POKL 2007-2013
Kwota dofinansowania: 1 728 349,11 zł
Wartość projektu: 1 941 851,06 zł
Zagospodarowanie terenów zielonych miejsc wypoczynku na terenie Miasta Rychwał – etap I i II

Gmina: RYCHWAŁ
Program operacyjny: PROW Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 188 431,00 zł
Wartość projektu: 320 200,61 zł
Czas realizacji: 2011r.
„Bajkowa kraina” – punkt przedszkolny w Kucharach Kościelnych

Gmina: RYCHWAŁ
Program operacyjny: PO KL 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej
Kwota dofinansowania: 694 341,75 zł
Wartość projektu: 694 341,75 zł
Czas realizacji: 2011r.
Rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców poprzez modernizację Domu Kultury przy OSP w Sławsku

Gmina: RZGÓW
Program operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
Kwota dofinansowania: 112 960,00 zł
Wartość projektu: 202 827,77 zł
Czas realizacji: 11.01.2006 r.- do 22.07.2008 r.
Wzrost atrakcyjności miejscowości Rzgów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej etap I i II

Gmina: RZGÓW
Program operacyjny: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
Kwota dofinansowania: 369 654,00 zł
Wartość projektu: 606 932,19 zł
Czas realizacji: 26.01.2011 - 30.09.2011 r.
Odnowa centrum miejscowości Łuszczewo

Gmina: SKULSK
Program operacyjny: PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 591 063,41 zł
Wartość projektu: 788 084,55 zł

Przebudowa boiska sportowego wraz z budową boiska sportowego oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Mniszki

Gmina: SKULSK
Program operacyjny: PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
Kwota dofinansowania: 531896,65 zł
Wartość projektu: 398 922,49 zł

Przebudowa stadionu przy ul. Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

Gmina: SOMPOLNO
Program operacyjny: PROW 2007-2013 Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
Kwota dofinansowania: 401 234,00 zł
Wartość projektu: 1 086 967,81 zł
Czas realizacji: 31.03.2009 - 29.08.2012r.

Budowa parku rekreacyjnego z placem zabaw oraz rewitalizacja zabytkowego XIX-wiecznego parku w Makolnie-I etap.    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Gmina: SOMPOLNO
Program operacyjny: Departament PROW Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
Kwota dofinansowania: 324178,04 zł
Wartość projektu: 575104,58 zł
Czas realizacji: 15.02.2011r. - 26.11.2013r.

„Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej
w miejscowościach Żdżary i Krągola”


Gmina: STARE MIASTO
Program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny , Działanie 1.7 – Przygotowanie terenów inwestycyjnych
Kwota dofinansowania: 1 334 115,10 zł
Wartość projektu: 2 052 484,78 zł
Czas realizacji: 2009r. - 2010r.

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Modła Królewska”

Gmina: STARE MIASTO
Program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Działanie 3.4 – „Gospodarka wodno – ściekowa”
Kwota dofinansowania: 5 021 982,57 zł
Wartość projektu: 9 822 466,82 zł
Czas realizacji: 2010r. -2012r.

Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap II

Gmina: ŚLESIN
Program operacyjny: WRPO 2007-2013
Kwota dofinansowania: 2 200 641.26 zł
Wartość projektu: 4 293 939.15 zł


Budowa przystani wodnej w Ślesinie

Gmina: ŚLESIN
Program operacyjny: WRPO 2007-2013
Kwota dofinansowania: 1 946 372.00 zł
Wartość projektu: 3 008 025.55 zł


Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego Parku w Wierzbinku wraz z budową amfiteatru - etap II.

Gmina: WIERZBINEK
Program operacyjny: PROW 2007-2013
I.Działanie Odnowa i rozwój wsi

Kwota dofinansowania: 250 428,00 zł
Wartość projektu: 628 573,25 zł


Podniesienie jakości infrastruktury społecznej – budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach

Gmina: WIERZBINEK
Program operacyjny: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.1 – Obszary wiejskie, Poddziałanie 3.5.1- Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.
Kwota dofinansowania: 1 433 930,22 zł
Wartość projektu: 2 254 890,68 zł


Twórcza szkoła dla twórczego ucznia

Gmina: WILCZYN
Program operacyjny: PO KL 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Kwota dofinansowania: 1 847 462,00 zł
Wartość projektu: 1 847 462,00 zł
Czas realizacji: 01.09.2012r. – 31.08.2015r.


Rewitalizacja terenu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie

Gmina: WILCZYN
Program operacyjny: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 6.1 Turystyka
Kwota dofinansowania: 1 481 607,82 zł
Wartość projektu: 2 288 754,06 zł
Czas realizacji: 23.11.2009r. – 30.06.2011r.