Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Poniedziałek 19.08.2019 r. Imieniny: Emilii, Julinana, Konstancji

Ocena:

Z HISTORII SKULSKIEJ SZKOŁY

Skulsk 06.03.2019 10:14

Z HISTORII SKULSKIEJ SZKOŁY

30 maja 1980 roku nadano skulskiej szkole imię HENRYKA SIENKIEWICZA

 Uroczystość przebiegała następująco:

 Samorząd Uczniowski składa raport Komendantowi Uroczystości hm Wiesławowi Bączkowskiemu.


Komendant Uroczystości podaje komendę  baczność, rozkazuje podnieść flagę   
i odśpiewać Hymn Państwowy. Następnie Komendant Uroczystości hm Wiesław Bączkowski melduje Gminnemu Dyrektorowi Szkół Józefowi Kozłowskiemu gotowość szkoły do rozpoczęcia uroczystości nadania Szkole imienia HENRYKA SIENKIEWICZA.  Gminny Dyrektor Szkół rozpoczynając uroczystość powitał wszystkich zaproszonych gości, Kuratora Oświaty i Wychowania Michała Rybczyńskiego, wizytatora kuratoryjnego Jana Malickiego, przedstawicieli organizacji
i zakładów pracy dyrektorów szkół oraz rodziców i uczniów.

          .

Szkoła w Skulsku powstała 7 stycznia 1866 roku na Skulsk Kępie i mieściła się w jednej izbie. Nauka trwała od godziny 8 do 12 -tej i od godziny 14 do 16-tej. Do szkoły mieli prawo posyłać po jednym dziecku tylko właściciele nieruchomości i urzędnicy, natomiast lokatorzy i wyrobnicy wówczas, kiedy będą wolne miejsca. Po pewnym czasie szkolę
z Kępy przeniesiono do Skulska do budynku przy ulicy Konińskiej. Stopniowo podnoszono stopień organizacyjny szkoły, aż w 1930 roku osiągnęła pełny stopień organizacyjny szkoły siedmioklasowej. W 1937 roku Wójt Gminy Stefan Siekacz podjął budowę nowej niedużej szkoły, do której wprowadziła się szkoła dopiero po wojnie 1945 roku. Przygotowania do nadanie skulskiej Szkole imienia Henryka Sienkiewicza trwały dość długo. Rada Pedagogiczna szkoły przyjęła plan działania w tym zakresie, zostały w nim wyznaczone konkretne zadania dla poszczególnych grup wiekowych, organizacji szkolnych, a przede wszystkim dla Samorządu Uczniowskiego i Związku Harcerstwa Polskiego. Rolę wiodącą wyznaczono wszystkim wychowawcom i opiekunom organizacji szkolnych. Długo trwała ogólnoszkolna dyskusja i rozważania o wyborze patrona szkoły.  W drodze ogólnego plebiscytu uczniowie wybrali patronem HENRYKA SIENKIEWICZA.

           Wówczas rozpoczęła się praca wychowawcza wśród uczniów związana z upowszechnieniem wiedzy o Henryku Sienkiewiczu oraz gromadzenie pamiątek  i eksponatów o pisarzu. Uczniowie nawiązali kontakt z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, prosili o informacje związane z życiem i działalnością tego wielkiego pisarza. Otrzymane materiały pozwoliły całej zbiorowości szkolnej jeszcze lepiej poznać drogę życiową tego pisarz i przybliżyć jego postać .


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)

Powiązane informacje:Najczęściej przeglądane informacje:


Chitynowy nosorożec