Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Czwartek 20.06.2024 r. Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Ocena:

Kwalifikacja do służby wojskowej

Konin 13.04.2023 21:41

Kwalifikacja do służby wojskowej

Obowiązek stawienia się przez ww. Komisją ma każdy mężczyzna, który ukończył 18 rok życia, a nie dopełnił tego obowiązku wcześniej oraz kobiety – absolwentki kierunków studiów szczególnie przydatnych w wojsku.


Każda osoba, która otrzyma takie wezwanie ma prawny obowiązek zgłosić się pod wskazany w wezwaniu adres mając przy sobie dowód osobisty oraz w przypadku osób chorych i leczących się całą dokumentację wskazującą na rozpoznanie choroby. Osoby noszące okulary tego dnia bezwzględnie zabierają je ze sobą.

Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Koninie przyjmuje osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 17 kwietnia 2023 roku do 28 kwietnia 2023 roku oraz od 09.05.2023 roku do 17.05.2023 roku w godzinach od 8:00 do 16:30, w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3a w Koninie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 333) do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. Mężczyzn urodzonych w 2004 roku;
2. Mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o którym mowa w art.64 ust.4 ustawy z dnia 11 marca 2023 roku o obronie Ojczyzny przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. Kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

UWAGA!!!

Przypomina się, że niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie, albo karze ograniczenia wolności (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy o z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny). Dotyczy to również mężczyzn, którzy urodzili się w 2004 roku i są mieszkańcami naszego miasta i do tej pory nie otrzymali wezwania do kwalifikacji wojskowej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań należy podejmowąć kontakt z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie (ulicy 3 Maja 21) tel. 63 240 12 16.

Kwalifikacja do służby wojskowej
Typ: pdf Rozmiar: 0.23 Mb


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)