Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Niedziela 23.06.2024 r. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Ocena:

Koronawirus: informacje i zalecenia

Polska, Wielkopolska, Konin 24.01.2022 18:33

Koronawirus: informacje i zalecenia

Koronawirus: informacje i zalecenia. Aktualne zasady. Dystans społeczny i maseczki.


Dystans społeczny i maseczki. Ograniczenia w przemieszczaniu się. 1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi.

Z obowiązku utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi wyłączeni są:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
- osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
- osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju. Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

- na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
- w autobusie, tramwaju i pociągu,
- w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
- w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
- w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
- w kinie i teatrze,
- u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
- w kościele i szkole, na uczelni,
- w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.),
- w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

- na świeżym powietrzu,
- w lesie, parku,
- w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych,
- na drogach i placach,
- na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
- w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży
- w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Szczegółowe dane na temat zasłaniania ust i nosa oraz informacje dotyczące wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

- całościowe zaburzenia rozwoju,
- zaburzenia psychiczne,
- niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
- trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa,
- zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)