Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Wtorek 26.09.2023 r. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Ocena:

Dziecięco - Młodzieżowy Bieg Milowego Słupa 2023

Konin 07.04.2023 21:47

Dziecięco - Młodzieżowy Bieg Milowego Słupa 2023

Dziecięco - Młodzieżowy Bieg Milowego Słupa w Koninie - to reaktywowane wydarzenie rekreacyjno - sportowe, popularyzujące bieganie jako najprostszą formę ruchu oraz promujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży w Koninie.

Impreza zostanie przeprowadzona 2 czerwca 2023 roku na stadionie lekkoatletycznym Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ulicy Popiełuszki. Wydarzenie jest dedykowane dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od przedszkolaka do rocznika 2003. Najlepsi zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy, a najlepsze zgłoszone grupy szkolne - puchary i dyplomy. Uzupełnieniem rywalizacji sportowej będzie festyn z okazji Dnia Dziecka, w postaci animacji oraz zabawy na dmuchańcu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie serdecznie zaprasza do udziału!

Zasady uczestnictwa:

1. W biegach dziecięco – młodzieżowych może startować młodzież roczników 2003 i młodsza według kategorii.
2. Do udziału w biegach dziecięco – młodzieżowych dopuszczeni będą uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę dyspanseryjną A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego – obowiązuje zbiorcza lista zgłoszeniowa (potwierdzona przez dyrektora szkoły - jak dla WIMS) lub indywidualne zgłoszenie rodzica/opiekuna – zgoda na udział dziecka ww. imprezie.
3. Zawodnicy w biegach dziecięco - młodzieżowych muszą posiadać kartę startową (10x7 centymetrów) wykonaną i czytelnie wypełnioną z danymi:
imię i nazwisko, rocznik, szkoła (pieczątka), miejscowość, gmina.
4. Zawodnicy, rodzice dzieci oraz opiekunowie, zgłaszając się do zawodów lub przedkładając listę organizatorowi, akceptują regulamin imprezy.

Zgłoszenia:

1. Zgłoszeń zawodników do biegów dziecięco - młodzieżowych dokonują opiekunowie (nauczyciele) grup lub rodzice na formularzach dostępnych poniżej w załączeniu i przedkładają je w dniu imprezy w biurze zawodów.
2. Zbiorcze listy zgłoszeniowe muszą być opatrzone podpisem dyrektora i opiekuna oraz pieczęcią szkoły.
3. Opiekunowie grup szkolnych biorą na siebie odpowiedzialność posiadania zgody rodziców lub opiekunów prawnych, startujących zawodników (uczniów).
4. Weryfikacji uczestników biegów dziecięco – młodzieżowych w biurze zawodów dokonują wyłącznie opiekunowie grup lub rodzice.

Dokumenty do pobrania znajdują się na dole strony.

Źródło i grafika: www.mosirkonin.pl


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)