Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Poniedziałek 27.05.2024 r. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana

Ocena:

Krzymów: Gmina powiększyła majątek

28.09.2023 15:55

Krzymów: Gmina powiększyła majątek

Dwudziestego siódmego września odbyła się siedemdziesiąta szósta sesja Rady Gminy Krzymów. Radni podjęli na niej między innymi uchwałę o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz gminy Krzymów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.


Chodzi o nieruchomości położone w obrębach geodezyjnych Paprotnia, Krzymów i Szczepidło.

- Nieruchomości zabudowane są budynkami, gdzie między innymi znajdują się szkoły podstawowe, sale gimnastyczne, boiska sportowe, biblioteka, place zabaw oraz Dom Nauczyciela. Gmina Krzymów wykorzystuje przedmiotowe nieruchomości do zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności do wykonywania zadań własnych, to jest edukacji publicznej i bibliotek publicznych. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości na własność gminy. Darowizna przekazywana jest na realizację zadań własnych gminy, czyli edukacji publicznej – wyjaśniał Leszek Staszak, Przewodniczący Rady Gminy Krzymów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w poniedziałek, dwudziestego piątego września, przez komisje budżetową i samorządową. W związku z tym na sesji nie było sprzeciwu i przedłożony projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty ( w sesji uczestniczyło czternaścioro radnych).


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)