Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Czwartek 28.09.2023 r. Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Ocena:

3 miliony z budżetu Samorządu Wielkopolskiego na wsparcie OSP

Wielkopolska 17.11.2022 00:39

3 miliony z budżetu Samorządu Wielkopolskiego na wsparcie OSP

Ochotnicze Straże Pożarne  działające na terenie Województwa Wielkopolskiego mogą liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W ramach „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2021-2030” do jednostek trafi specjalistyczny sprzęt, wyposażenie, a druhowie wezmą udział w szkoleniach o łącznej wartości 3 milionów złotych.Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizując strategię województwa co roku przekazuje znaczne środki finansowe na doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce stojących na straży bezpieczeństwa i ochrony życia ludzkiego i mienia. W 2022 roku w ramach zawarcia dwóch umów dotyczących rozdziału środków pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka w Poznaniu a Samorządem Województwa Wielkopolskiego realizowane będą zadania szkoleniowe oraz zakupu sprzętu. Zrealizowany zostanie pilotaż ogólnopolskiego programu „FIRST RESPONDER” (Pierwszy Ratownik) razem z modernizacją pomieszczenia szkoleniowego w Siedzibie Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu, a także dofinansowany zostanie zakup sprzętu i wyposażenia jednostek w specjalistyczne urządzenia.

- Wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce realizowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat umożliwia druhom dzięki przekazanym specjalistycznym narzędziom szybko i sprawnie nieść pomoc lokalnym społecznościom. W 2022 roku z budżetu Województwa Wielkopolskiego na szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego oraz doposażenie jednostek przeznaczono 3 mln zł. Wiele jednostek OSP dzięki otrzymanemu sprzętowi może zwiększać swoje możliwości operacyjne i zapewnić strażakom bezpieczną pracę w rożnych bojowych warunkach. Realizowany „Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2021-2030” sukcesywnie modernizuje jednostki oraz podnosi umiejętności druhów przez realizację i ich udział rozmaitych szkoleniach. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i  wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu Krzysztof Grabowski.

W 2022 roku oprócz realizowanych szkoleń w ramach dofinansowania, które wynosi 2,6 miliona złotych zakupiony został następujący sprzęt: 30 sztuk zestawów sprzętu do prania i konserwacji ubrań bojowych, 4 sztuki pomp powodziowych, 8 sztuk motopomp pożarniczych, 9 kompletów zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz 5 kompletów hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym. Wysokość dofinansowania poszczególnych sprzętów wyniosła od 70% do 100% wartości poszczególnych urządzeń. Pozyskany sprzęt jest przekazywany do poszczególnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z zgłoszonym zapotrzebowaniem, weryfikacją wniosku i przyznaniem pomocy w postaci sprzetu. Pierwsze przekazanie odbyło się 3 listopada w Choczu w powiecie pleszewskim, gdzie przekazane zostały komplety hydraulicznych narzędzi ratowniczych z napędem elektrycznym 5 jednostkom OSP z Wielkopolski. W ramach realizacji założeń  programów Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2012-2020 oraz na lata 2021-2030 Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekazał wsparcie na łączną kwotę ponad 35 milionów złotych.

Wsparcie OSP

Wsparcie dla OSP 2022
Typ: WMA Rozmiar: 0.4 Mb


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)