Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Piątek 09.12.2022 r. Imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Ocena:

Zmiany we władzach powiatu

Powiat Koniński 17.09.2022 21:46

Zmiany we władzach powiatu

Jak w nadesłanej do naszej redakcji drogą poczty elektronicznej wiadomości poinformowała nas powiatowa rzeczniczka prasowa Marta Bagrowska, radni powiatowi dokonali zmian w składzie prezydium rady oraz zarządu powiatu.

W czwartek o godzinie 12:00 wznowiono sesję Rady Powiatu Konińskiego, po tym jak 2 września decyzją przewodniczącej rady posiedzenie zostało odroczone. Początkowo miało dotyczyć tylko rozpatrzenia wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu Konińskiego w związku z nieudzieleniem wotum zaufania, ale radni większością głosów zdecydowali o rozszerzeniu porządku obrad.

Wznowione posiedzenie, zgodnie z planem, rozpoczęło się od procedowania wniosku o odwołanie zarządu powiatu. W głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 12 do 4, przy 8 wstrzymujących się, radni opowiedzieli się za nieodwołaniem zarządu.

Na tej decyzji jednak nie poprzestali. Złożenie, podpisanego przez 17 radnych, wniosku o odwołanie przewodniczącej rady rozpoczęło cykl zmian.

Z woli radnych (18 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące) Żanetta Matlewska utraciła stanowisko przewodniczącego. Chwilę później rada powierzyła je radnemu Ryszardowi Nawrockiemu  (18  głosów za, 5 przeciw, 1 głos nieważny).

Podczas wielogodzinnych obrad, radni jeszcze pięciokrotnie podchodzili do urny wyborczej. Po odwołaniu Sławomira Ławniczaka, funkcję drugiego wiceprzewodniczącego powierzyli radnej Annie Wożniak.  Na wniosek starosty konińskiego, zagłosowali oni za odwołaniem radnego Tadeusza Słodkiewicza z funkcji członka zarządu powiatu. Przyjęli też rezygnację z pracy w zarządzie radnej Elżbiety Raźnej.

Następnie przeprowadzone zostały wybory uzupełniające skład organu wykonawczego powiatu. Zgodnie z rekomendacją starosty Stanisława Bielika, rada powiatu powierzyła stanowiska członków zarządu: Radosławowi Kelmowi oraz Zbigniewowi Rogowskiemu. 

Powiat Koniński - obrady


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)