Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Wtorek 05.03.2024 r. Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

Ocena:

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Konina do 2030 roku

Konin 05.08.2022 21:36

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacyjnego Miasta Konina do 2030 roku

Rozpoczyna się kolejny etap prac związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do roku 2030 (GPR).Ten etap prac polega na określeniu katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, którego diagnoza oraz mapa dostępne są na stronie internetowej www.rewitalkonin.pl.

Na podstawie prowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji Miasta Konina obejmujący obręb geodezyjny Starówka, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w mieście (Uchwała nr 772 Rady Miasta Konina z dnia 15.06.2022r. w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Konina).

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem programu rewitalizacji Miasto Konin zaprasza Państwa do:

- podzielenia się opinią, co warto zrobić na wyznaczonym obszarze rewitalizacji,
- zgłaszania własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

W terminie od 08.08.2022 roku (poniedziałek) do 16.09.2022 roku (wtorek) prowadzony będzie nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina do 2030 roku.

Organizatorzy proszą o zgłaszanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, poprzez wypełnienie Karty projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Propozycje projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych można zgłaszać poprzez:

- wypełnienie Karty projektu/przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dostępnej w formie edytowalnej na stronie internetowej:  www.rewitalkonin.pl  oraz poniżej i odesłanie podpisanej karty na adres  rewitalizacja@konin.um.gov.pl  lub  liderprojekt@liderprojekt.pl

- w formie papierowej. Wersja papierowa karty do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych dostępna będzie w Wydziale Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koninie, ul. 3 Maja 21, pok. 14. Wypełnioną i podpisaną kartę można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, 62-500 Konin

Wypełnione formularze papierowe oraz elektronicznie należy dostarczyć w terminie do 16.09.2022 roku (piątek).

Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i tego typu. Szczególnie zachęca się przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższej Karty.

Projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne winny odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby obszaru rewitalizacji.

Miasto Konin liczy na Państwa zaangażowanie i zachęca do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, gospodarczych, środowiskowych przestrzennych i technicznych obszaru, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru Programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pominąć aspektu społecznego, gospodarczego, środowiskowego, przestrzennego oraz technicznego, związanych zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Załączniki:

Obszar rewitalizacji
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
Karta projektu

Źródło i fotografia: www.konin.pl


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)