Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Czwartek 11.08.2022 r. Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

Ocena:

Nieruchomości i grunty Skarbu Państwa pozwolą na rozwój Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

Wielkopolska 30.06.2022 11:37

Nieruchomości i grunty Skarbu Państwa pozwolą na rozwój Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

We wtorek, 28 czerwca bieżącego roku została zawarta umowa (przy wsparciu Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego) – pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę i Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Izabelę Witkiewicz – umowa zamiany nieruchomości położonych w Poznaniu. 



W wyniku tej zamiany Województwo Wielkopolskie uzyskało tytuł własności do działki położonej przy ulicy Marii Magdaleny 5; nieruchomość ta będzie wykorzystywana na realizację przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu działalności leczniczej oraz na infrastrukturę towarzyszącą. Z uwagi na fakt, iż wartości obu zamienianych nieruchomości nie były ekwiwalentne (nieruchomość Skarbu Państwa oszacowana została na kwotę wyższą), Województwo Wielkopolskie zobowiązało się do przeznaczenia kwoty wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości na rzecz Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu na realizację działalności leczniczej oraz zakup sprzętu diagnostycznego.

Skarb Państwa uzyskał w zamian udziały stanowiące dotychczas własność Województwa Wielkopolskiego, w nieruchomości położonej przy ulicy T. Kościuszki 93, która w pozostałej części stanowiła własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zatem zamiana nieruchomości spowodowała, że cała nieruchomość przy ulicy T. Kościuszki 93 w Poznaniu stała się własnością Skarbu Państwa. Pozyskana część nieruchomości pozwoli na koncentrację komórek organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w jednym budynku, co umożliwi efektywniejszą organizację pracy i wpłynie na podniesienie sprawności funkcjonalnej i organizacyjnej całego urzędu.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości przy ulicy Marii Magdaleny 5 na cele ochrony zdrowia, w szczególności leczenia onkologicznego, beneficjentami zawartej umowy będą wszyscy Wielkopolanie.

Dla dobra i zdrowia Wielkopolan


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)