Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Środa 23.06.2021 r. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Ocena:

Rozpoczyna się największa inwestycja w Kole!

Koło 22.07.2020 10:45

Rozpoczyna się największa inwestycja w Kole!

Rusza przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. To konieczna i ambitna inwestycja prowadzona przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Wczoraj miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania szacowanego na kwotę 51.523.333,32 brutto. Przebudowy i modernizacji podejmie się wyłoniony w drodze konkursu WUPRINŻ SA - Lider konsorcjum  w Poznaniu. Obecnie jest to największa inwestycja w Kole


Umowę podpisali: Pan Robert Gajda - Prezes Zarządu MZWiK Sp. z o.o. w Kole, Pan Sławomir Raniszewski - Prezes Zarządu WUPRINŻ SA - Lider konsorcjum w Poznaniu i Pan Krzysztof Kotecki - Wiceprezes Zarządu WUPRINŻ SA - Lider konsorcjum w Poznaniu.

Kwota kontraktowa inwestycji wynosi 51.523.333,32 brutto. Przedsięwzięcie realizowane będzie z dotacji celowej (zgodnie z umową Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach) w kwocie 26.389.999,99 oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13.423.375,00. Brakujące środki wyasygnuje spółka. Przypomnijmy, że na początku 2019 r .spółka  uzyskała akceptację zmian przedmiotu zamówienia od NFOŚiGW w Warszawie,  które obejmują wybudowanie dwuciągowego  zespołu nowych reaktorów biologicznych, osadników wtórnych  oraz koniecznych zbiorników towarzyszących (zagęszczacza osadów wstępnych i zbiornika magazynowego osadów nadmiernych) wraz ze stacją odwadniania, infrastruktury i chemicznej stabilizacji osadów oraz przetworzenie odpadów w ekologiczny produkt przeznaczony dla rolnictwa.

Procedura przetargowa została przeprowadzona w systemie zamówień publicznych "Zaprojektuj i wybuduj", tzw. żółty FIDIC. - Jesteśmy miastem, które wiele środków pozyskuje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodam, że czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie inwestycji planowanej przez drugą miejską spółkę (MZEC) - drugi odwiert geotermalny - budowa ciepłowni geotermalnej - przyznał Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski, zaangażowany w powodzenie przedsięwzięcia. Włodarz przypomniał problemy, jakie były udziałem MZWiK-u w poprzednich kadencjach, kiedy inwestycja nie była możliwa do realizacji. - Teraz jesteśmy u progu inwestycji w dużej mierze dzięki obecnemu prezesowi Robertowi Gajdzie, który profesjonalnie zarządza zakładem - podsumował burmistrz, życząc jednocześnie nie tylko prezesowi, ale i wszystkim mieszkańcom, szybkiego zakończenia przedsięwzięcia, które pozwoli na prowadzenie bezpiecznej gospodarki wodno-ściekowej.

Prezes Robert Gajda przyznał, że jest zadowolony z pomyślnego rozstrzygnięcia pierwszego przetargu, a jeszcze bardziej, że wyłoniona firma ma ogromne (ponad pięćdziesięcioletnie) doświadczenie, zatrudnia sztab techników i inżynierów, i realizowała już podobne projekty. - Wykonamy inwestycję terminowo - zapewnił Prezes Zarządu WUPRINŻ SA Sławomir Raniszewski.

Zakończenie przebudowy i modernizacji planowane jest na koniec 2022 roku.


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)