Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Środa 23.06.2021 r. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Ocena:

Stypendia dla najlepszych

Powidz 08.07.2020 11:25

Stypendia dla najlepszych

W  Domu Kultury w Powidzu odbyła się uroczysta gala wręczenia Stypendiów Wójta – naukowych oraz sportowych. W uroczystości uczestniczyli Pan Jakub Gwit- Wójt Gminy Powidz, pan Filip Muszyński- Przewodniczący Rady Gminy Powidz, pan Krzysztof Bartkowiak- Radny Rady Gminy Powidz, Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Pani Grażyna Niedzielska- Dyrektor Szkoły, pan Sławomir Skudzawski-wicedyrektor Szkoły oraz uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z rodzicami i stypendyści sportowi.


Stypendium naukowe Gminy Powidz za wyniki w nauce otrzymuje trzech uczniów w każdej klasie Szkoły Podstawowej w Powidzu, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen, co najmniej 4,75. Stypendia sportowe przyznawane są za szczególne osiągniecia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych, po złożeniu przez nich wniosku.

Galę prowadził i zebranych stypendystów powitał pan Przewodniczący Rady Gminy Filip Muszyński.

Następnie pan Wójt w swoim przemówieniu wskazał, że sukcesy stypendystów naukowych są wynikiem wytrwałej pracy uczniów, ale też nauczycieli i rodziców, którzy w tym ciężkim czasie stanęli na wysokości zadania i przyczynili się do sukcesów swoich dzieci. Podkreślał też, że ambitni uczniowie, pełni pasji i zaangażowania są wspaniałym kapitałem w przyszłość zarówno Powidza jak i Ojczyzny. Pan Wójt wyraził wdzięczność za wysiłek i trud wszystkim, którzy przyczynili się do uzyskania wysokich wyników w nauce, zachęcał do wytrwałości w pracy i życzył wszystkim dalszych sukcesów.

Następie głos zabrała Pani Dyrektor, która zaprezentowała w swoim przemówieniu sukcesy swoich uczniów, którzy mimo zdalnego nauczania nie osiedli na laurach i nie tylko doskonale wykonywali swoje obowiązki szkolne w domach, lecz również brali udział w wielu konkursach- zarówno przed epidemią jak i podczas- w konkursach przeprowadzanych drogą zdalną.

Po tychże wystąpieniach p. Jakub Gwit wspólnie z p. Filipem Muszyńskim, p. Grażyną Niedzielską i p. Krzysztofem Bartkowiakiem wręczyli stypendia i listy gratulacyjne uzdolnionym uczniom ZSP i ich rodzicom


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)