Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Niedziela 26.09.2021 r. Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Ocena: 1
1 0

Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Konin 14.02.2020 14:12

Z XIV sesji Rady Powiatu Konińskiego

W starostwie odbyła się XIV sesja Rady Powiatu Konińskiego. Pierwsze obrady w nowym roku zdominowały tematy o charakterze sprawozdawczym. Radni podjęli też uchwały wprowadzające zmiany do budżetu i prognozy finansowej powiatu oraz powierzyli zadanie publiczne gminie Rychwał.


Posiedzenie rady powiatu poprzedziła minuta ciszy. W ten sposób radni uczcili pamięć swojego zmarłego kolegi, radnego i członka zarządu powiatu, Zenona Paszka. Zenon Paszek zmarł nagle 3 lutego, w wieku 67 lat. Mandat radnego powiatu sprawował nieprzerwanie od 1998 r., a w latach 2006 – 2011, 2014 – 2020 zasiadał w zarządzie powiatu.

 

Po chwili zadumy, radni wrócili do pracy. Najpierw wysłuchali sprawozdania starosty z działalności zarządu powiatu i realizacji uchwał rady w okresie międzysesyjnym. Opowiedzieli się też za przyjęciem sprawozdań z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. oraz realizacji ubiegłorocznych zadań określonych w programie usuwania azbestu. Zapoznali się również ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach powiatu.

 

Przedmiotem obrad były też zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób o oddaniu gminie Rychwał w czasowy zarząd (do 31 grudnia 2026 r.) drogi powiatowej nr 3248 P. Uchwała ta była odpowiedzią na wniosek burmistrza Stefana Dziamary o użyczenie nieruchomości (działek ewidencyjnych nr 316 i 404/1, obręb Gliny) w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3248P wraz z przepustem”. Dysponowanie przez gminę przedmiotową nieruchomością spełni warunek konieczny do otrzymania dofinansowania tego przedsięwzięcia.

 

Ostatnie decyzje podjęte przez radę na dzisiejszym posiedzeniu dotyczyły finansów powiatu i polegały na dokonaniu zmian w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej.


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)