Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Wtorek 07.07.2020 r. Imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Ocena:

Przejazd na Okółnej

Konin 05.06.2019 13:17

Przejazd na Okółnej

W związku z wyłączeniem z ruchu przejazdu kolejowego przy ul. Okólnej w Koninie informuję, że prezydent Konina Piotr Korytkowski w maju zwrócił się do PKP PLK S.A. z prośbą o pilne spotkanie w tej sprawie, chcąc zorganizować je do 3 czerwca br. W odpowiedzi na to pismo, PKP PLK S.A. poinformowały, że spotkanie jest możliwe, ale po 9 czerwca br.


W nawiązaniu do pisma nr ZDM.II.IR.4001.2.2019 z dnia 29.05.2019r. oraz odpowiedzi na pismo nr IRRK5/1/2-0816-CEF-E20-LCS Konin 425/19 z  03.06.2019r. informuję, że zgodnie z paragrafem 3 pkt 1 lit. b) i d) zawartego porozumieniem  z dnia 30.08.2016 roku strony zobowiązały się do prowadzenia robót w sposób czyniący zadość wszelkim obowiązującym przepisom prawa oraz wzajemnej współpracy i koordynacji prac w celu sprawnej realizacji inwestycji, co Miasto Konin realizuje od pierwszego dnia jego obowiązywania. 

Ostatnie wydarzenie związane z zamknięciem przejazdu kolejowego na ul. Okólnej (zabezpieczenie go betonowymi elementami) wraz z prowadzoną wcześniej korespondencją i pojawiającymi się informacjami w przestrzeni publicznej, dają podstawę do stwierdzenia, że w/w przejazd został zamknięty do czasu jego likwidacji, czyli do momentu uruchomienia układu drogowego łączącego ul. Wyzwolenia  z ul. I. Paderewskiego. Każe to domniemywać, że nie zostanie on już do tego czasu otwarty. Takie działanie byłoby całkowicie niezgodne z przedmiotowym porozumieniem. W związku z tym wnoszę o wyjaśnienie zaistniałego stanu rzeczy i o ustosunkowanie się do powyższego. 

Kolejna sprawą jest sposób organizacji ruchu w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego. Długotrwałe zamknięcie zostało poprzedzone opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu dla pojazdów (czyli wyłącznie dla ruchu kołowego). Zostały opracowane objazdy po innych ulicach w mieście i ustalone odpowiednie zakazy ruchu "wszelkich pojazdów". Niestety po zablokowaniu przejazdu uniemożliwiono także przejście po nim pieszych. Istotnym faktem jest to, że zamknięty odcinek ulicy Okólnej jest drogą uczęszczaną przez małoletnich, albowiem jest to trasa łącząca szkołę podstawową oraz przedszkole z osiedlem o gęstym zaludnieniu oraz alternatywna droga do pracy mieszkańców Konina. Przedłożony i zatwierdzony na wniosek PKP PLK S.A. projekt czasowej organizacji ruchu nie zawierał żadnego opisu o organizacji ruchu pieszych i alternatywnej drodze. Z tych względów piesi aktualnie nie posiadają informacji, jak mają przed  ostać się na drugą stronę przejazdu kolejowego. Jako zarządca drogi i ruchu, dbając o bezpieczeństwo pieszych, wnoszę o niezwłoczne wyjaśnienia, w jaki sposób zapewniono ich bezpieczną komunikację. Wskazuję, że wprowadzone ograniczenia dla ruchu pieszych na dzień dzisiejszy są bezprawne, a przez takie działanie piesi narażeni są na dezorientację i niebezpieczeństwo. Ponadto Państwa działania negatywnie wpływają na wizerunek zarówno Miasta Konina jak i przewoźnika, który odpowiedzialny jest za zaistniałą sytuację.

Podsumowując - informuję, że zgodnie z wcześniejszą korespondencją i zawartym porozumieniem w dalszym ciągu nie wyrażam zgody na likwidację przejazdu na ul. Okólnej ponad rok wcześniej, niż planowany termin oddania łącznika z ul. I. Paderewskiego             do ul. Wyzwolenia w Koninie. Wskazuję również, że ostatnia zatwierdzona i wprowadzona czasowa organizacja ruchu dotyczy tylko i wyłącznie ruchu samochodowego, a całkowicie pominięta jest organizacja ruchu pieszych.  W związku z tym, że na linii kolejowej według Państwa zapewnień ma być przywrócony ruch kolejowy, wnosimy o jak najszybsze podjęcie działań w celu prawidłowego i zgodnego z prawem zapewnienia bezpieczeństwa pieszych przekraczających tory kolejowe.

 

Piotr Korytkowski

Prezydent Miasta Konina

Okólniak Data: 05.06.2019 22:45 ID:11325
Pozostaje wziąć sprawy w swoje ręce. Proponuję Pieszym-Mieszkańcom pikietę na przejeździe, a jak to nie pomoże to blokadę torów. Kolej dla Ludzi czy Ludzie dla kolei?
Zieloni Polska -OPP Data: 06.06.2019 19:31 ID:11327
tiry na tory, tory na złom.

Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)


Najczęściej przeglądane informacje:


Straciłeś pracę – sprawdź, czy otrzymasz dodatek solidarnościowy z ZUS Wielki Plac Budowy - ulica Kleczewska Andrzej Duda w Koninie! Rusza budowa największej w Koninie farmy fotowoltaicznej Państwowa Komisja Wyborcza podała cząstkowe wyniki dotyczące frekwencji w Wyborach Prezydenckich 2020 CHCESZ GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE W II TURZE WYORÓBÓW? MASZ CZAS DO JUTRA! Stalowa konstrukcja na budowie wiaduktu Wnioski o tarczę złożysz tylko przez Internet Od 29 czerwca modyfikacja rozkładu jazdy dla linia 58 TEST&GO ponownie w Ostrzeszowie