Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Poniedziałek 25.01.2021 r. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Ocena: 0
1 1

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolach i szkołach - informacja dla rodziców

Konin,Turek,Koło,Słupca 06.04.2019 11:35

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolach i szkołach - informacja dla rodziców

Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu/szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek. Dyrektor przedszkola/szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom lub uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki (1). Przystąpienie nauczycieli do strajku nie zwalnia go z tego obowiązku (2).


apewnienie opieki (3) ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.
Jeżeli dyrektor nie jest w stanie zorganizować opieki nad wszystkimi dziećmi czy uczniami, powinien zgłosić ten fakt organowi prowadzącemu. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola/szkoły i do jego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Organ prowadzący powinien monitorować sytuację i być przygotowany na podjęcie działań umożliwiających wywiązanie się z tych obowiązków.

RODZICU, O CZYM POWINIEN POINFORMOWAĆ CIĘ DYREKTOR SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM?

Dyrektor ma obowiązek zawiadomienia rodziców o strajku.
Nawet jeśli dyrektor zawiadomi rodziców o planowanym strajku, zarówno on, jak i organ prowadzący przedszkole/szkołę mają obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w placówkach. Nie ma mowy o tym, aby dziecko w takiej sytuacji nie zostało przyjęte do placówki.
Dyrektor ma obowiązek poinformowania rodziców o sposobie zapewnienia przez przedszkole/szkołę zajęć opiekuńczych w tym czasie. Dyrektor odpowiada za realizację ustawowych i statutowych zadań szkoły.
Rodzic ma prawo zapytać dyrektora, w jaki sposób zapewni dziecku, uczniowi opiekę w trakcie strajku i w jakich warunkach.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły/ przedszkola rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, rodzic powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (4) oraz kuratora oświaty (5).

Oprac Grzegorz Z.

Yt Data: 06.04.2019 13:55 ID:11134
Zwolnić nierobow za 18 godz tygodniowo powinnimiec 1500 zl miesecznie i tyle w temacie
ehhh Data: 07.04.2019 07:35 ID:11136
"mnie się należy". W głowach się poprzewracało. Poziom nauczania spada, a ci chcą podwyżek. W normalnej firmie nierobów i konowałów się zwalnia
xyz Data: 08.04.2019 10:14 ID:11138
Nie trzeba było na szkołę rzucać kamieniami, też mogliście zostac nauczycielami i "nic nie robic"
Zwykły Data: 08.04.2019 13:11 ID:11139
Oj biedni ci nauczyciele. Nie podoba się to się zwolnić i jak braknie nauczycieli to wtedy może podniosą pensję. Ale co tam do tego trzeba mieć jaja a oni potrafią tylko narzekać!

Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)