Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Środa 20.01.2021 r. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Ocena:

Zmarł Jan Grzegorzewicz (13.10.1926 – 25.01.2018)

Kłodawa 02.02.2018 11:04

Zmarł Jan Grzegorzewicz (13.10.1926 – 25.01.2018)

Jan Grzegorzewicz, jako nestor badań regionalnych stanowił dla młodszych pokoleń wzór i wsparcie. Człowiek kryształowego charakteru zawsze gotowy do pomocy. Wszyscy regionaliści są jego uczniami. Władze miasta doceniły jego pracę, honorując statuetką „Zasłużony dla miasta i gminy Kłodawa”. Jest laureatem Medalu Komisji Edukacji Narodowej, odznaki „Za zasługi dla województwa poznańskiego" i odznaczeń państwowych. Nominowany do Nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego 2011.

Zmarł 25 stycznia 2018 w Kłodawie.


Jan Grzegorzewicz od czasu przybycia do Kłodawy w 1955 roku cały czas zajmował się sprawami społecznymi i historią gminy. Jako nauczyciel zmodernizował pracownię historyczną, poszerzając jej funkcję o izbę pamiątek, jak np. odnalezione przygodnie macewy ze zbeszczeszczonego przez nazistów cmentarza żydowskiego. Upowszechniał nowoczesne metody nauczania zarówno w swojej pracy dydaktycznej, jak i organizując szkolenia rad pedagogicznych. Jednocześnie traktował swój zawód jako swoją pasję. Zbierane przez lata materiały zostały opublikowane w kontynuującej monografię M. Witanowskiego „Kronice miasta i gminy Kłodawa” (3.029 stron!), dotowanej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zawiera całą dostępną wiedzę na temat Kłodawy i gminy. Tom 1: Historia miasta i gminy Kłodawa. Zarząd Miejski w Kłodawie. Tom 2 cz. I i II: Zabytki historyczne i miejsca pamięci narodowej. Tom 3: Historia miasta i gminy 1918-1990. Burmistrz Kłodawy. Tom 4: Zarys dziejów przedszkoli i szkół działających w mieście i gminie. Tom 5: Dzieje zlikwidowanych szkół podstawowych, opis gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w mieście i gminie Kłodawa. Tom 6: Historia i współczesność zakładów oraz instytucji działających w mieście i gminie Kłodawa. Tom 7: Dzieje odrodzonego samorządu kłodawskiego 1990-1998. Tom 8: Dzieje odrodzonego samorządu kłodawskiego 1998-2002. Inne wydane drukiem opracowania: „Kłodawa i okolice” (1995, o zabytkach), „Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej 1902-2002”. Oprócz tego jest autorem ok. 70 artykułów w prasie lokalnej i na stronie internetowej miasta. Jest inicjatorem wielu działań o charakterze historiotwórczym: koncepcja nazewnictwa ulic, upamiętnienie związku znanych postaci historycznych z Ziemią Kłodawską, uruchomienie biblioteki szkolnej z czytelnią w Liceum Ogólnokształcącym, obowiązek prowadzenia kroniki przez instytucje lokalne, statuetka „Zasłużony dla miasta i gminy Kłodawa”.

Jako radny miejski i powiatowy, mając możliwość wpływu na politykę oświatową i rozwój Kłodawy, przyczynił się do stworzenia warunków rozwoju intelektualnego nie tylko w miasteczku, ale i okolicznych wsiach, wyrównując w ten sposób różnice poziomów.

Wszedł do grona regionalistów powiatu kolskiego poprzez szeroki horyzont zainteresowań. Nie tylko zakres chronologiczny, ale i tematyczny świadczy o wysokich kompetencjach naukowych Profesora. Podkreśla wielokulturowość regionu o bogatej przeszłości: Żydzi, Niemcy, Rosjanie, Romowie. Badał też religie: ewangelików, żydów, zielonościątkowców, jehowitów.


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)