Znajdź nas na Facebook

fb.com/konin24.info Niedziela 20.05.2018 r. Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Ocena:

Walne zebranie OSP Chorzeń

01.02.2011 10:51

Walne zebranie OSP Chorzeń

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Konin – Chorzeń podsumowali minioną kadencję i wybrali nowe władze jednostki.
Za dotychczasową działalność wyróżniono: 
Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa - druha Michała Skorupkę,
Odznaką Honorową za Zasługi Dla Miasta Konina - druha Kazimierza Kubackiego,
Odznaką Wzorowego Strażaka - Patrycję Cieplińską.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad odczytano sprawozdania z działalności jednostki, przedstawiono sprawozdanie finansowe, a następnie w przeprowadzonych głosowaniach, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowe władze.

Na funkcję prezesa został ponownie wybrany – pełniący tę funkcję od 1969 r. - druh Eugeniusz Gościniak, najstarszy stażem prezes OSP w Wielkopolsce. W uznaniu osiągnięć został on uhonorowany przez prezydenta Miasta Konina specjalnym upominkiem. Skład zarządu uzupełniają: wiceprezes Robert Pawlaczyk, naczelnik Tomasz Gościniak, skarbnik Wiesław Wąchnicki, sekretarz Michał Skorupka, I z-ca naczelnika Wojciech Goździk, II z-ca naczelnika Piotr Samulczyk, III z-ca naczelnika Robert Wiśniewski oraz członkowie Zarządu Władysław Tomaszewski i Adam Kacprzak. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Józef Trzuskolas (przewodniczący), Krzysztof Dranikowski i Tomasz Wapiński.

Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną pod tytułem „OSP Konin – Chorzeń – historia i współczesność”.

W zebraniu uczestniczyli: prezydent Konina - Józef Nowicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Konina - Zbigniew Winczewski, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Kazimierz Pałasz, zastępca komendanta Miejskiego PSP w Koninie - Mirosław Zalewski, kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - Witold Nawrocki, prezes Zarządu Powiatu Grodzkiego Związku OSP RP - Eugeniusz Bartczak oraz I komendant Ochrony Przeciwpożarowej Miasta Konina - kpt. Łukasz Kaniewski.


Źródło: Zarząd OSP Konin-Chorzeń

Walne zebranie OSP Konin-Chorzeń


Podziel się swoją opinią

( Redakcja nie odpowiada za treść komentarzy, są one opiniami pozostawionymi przez użytkowników portalu konin24.info)