Wiadomości Konin24.info http://konin24.info Wiadomosci konin24.info pl Copyright (c) 2012 Konińskie Media Sp. z o.o. Wiadomości Konin24.info https://konin24.info//tmpl/imgv2/k24info_rss.gif http://konin24.info 220 57 Gmina Grodziec Otrzymała Dodatkowe Środki na Budowę Dróg Dojazdowych https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37887/Aktualnosci/Gmina-Grodziec-Otrzymala-Dodatkowe-Środki-na-Budowe-Drog-Dojazdowych

Uprzejmie informujemy, że Gmina Grodziec znalazła się na liście gmin, którym przyznano dodatkowe środki finansowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

]]>
Aktualnosci 15.07.2024 17:45 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37887/Aktualnosci/Gmina-Grodziec-Otrzymala-Dodatkowe-Środki-na-Budowe-Drog-Dojazdowych
Sztab szkoleniowy seniorek KKPK MEDYK KONIN na sezon 2024/2025! https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37870/Aktualnosci/Sztab-szkoleniowy-seniorek-KKPK-MEDYK-KONIN-na-sezon-2024/2025-

 

User

napisz tytuł i przeredaguj artykuł W Rychwale zainaugurowano podsumowanie 20 lat Polski w Unii Europejskiej Udział Polski w Unii Europejskiej to czas wielu, przemian gospodarczych, inwestycji i innowacji. Przypadający w tym roku jubileusz 20-lecia wstąpienia naszego kraju do wspólnoty to okazja do podsumowania licznych osiągnieć oraz inspiracji do dalszych działań. Z tej okazji w Rychwale, w powiecie konińskim Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował forum pod nazwą „Wielkopolska Wieś Europejska”. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło naszemu regionowi na przestrzeni dwóch dekad wiele korzyści i możliwości. Przypadająca w tym roku 20. rocznica wstąpienia naszego kraju do UE to okazja zaprezentowania mieszkańcom Wielkopolski jak na przestrzeni tego czasu zmienił się nasz Region. Wydarzenia, których inicjatorem jest Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski zorganizowane zostało przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku i otwiera cykl spotkań w naszym Województwie z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych samorządów, Lokalnych Grup Działania oraz przedstawicielami licznych instytucji wspierających rozwój gospodarczo-społeczny realizowany dzięki środkom UE. W odbywającym się Forum w Rychwale głos zabrali Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Izabela Mroczek i Kierownik Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” Iwona Bańdosz, podkreślając sukcesy i znaczenie Funduszy Europejskich dla Wielkopolskiej Wsi. Uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej to szereg zmian, które mają realny wpływ na poprawę warunków naszego życia, bezpieczeństwo dostęp do różnorodnej infrastruktury oraz możliwości dalszego rozwoju. Cykl spotkań „Wielkopolska Wieś Europejska” to okazja do zaprezentowania wielu osiągnieć jakimi może poszczycić się nasz Region. Wielkopolanie mogą z dumą prezentować osiągnięcia i przedsięwzięcia jakie udało się zrealizować na przestrzeni 20 lat członkostwa Polski w UE. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w naszym regionie zrealizowano tysiące inwestycji drogowych, infrastrukturalnych o znaczeniu kulturalnym i gospodarczych. Forum to także okazja do inspiracji do realizacji kolejnych inicjatyw i pomysłów, które dzięki wsparciu UE możemy podjąć w Wielkopolsce. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski Podczas wydarzenia Przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zaprezentowali szereg zmian i działań jakie miały miejsce na Wielkopolskich wsiach za sprawą środków z budżetu Unii Europejskiej. Krajobraz Wielkopolskiej Wsi przez 20 lat członkostwa Polski w UE mocno się zmienił. Mimo wielu obaw o wpływ Unii na obszary wiejskie i utratę tożsamości regionalnej ten zachował swój wyjątkowy charakter. Warto podkreślić, że szczególne cechy oraz lokalne produkty, których twórcami są mieszkańcy wsi zyskały uznanie, rozgłos i stały się ich wizytówkami. Wszyscy zauważamy, że obraz Wielkopolskiej Wsi bardzo się zmienił. Bez wsparcia środków UE nie były by możliwe liczne przemiany w infrastrukturze, rozwój gospodarstw, a przede wszystkim nie była by możliwa tak szybka poprawa warunków życia mieszkańców wielu obszarów. – mówił Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman Zaprezentowano również możliwości jakie dają mieszkańcom Lokalne Grupy Działania, które umożliwiają realizację oddolnych inicjatyw a działania grup przyczyniają się do rozwoju społecznego, kulturowego oraz wzrostu wiedzy mieszkańców o funduszach Europejskich. Na zakończenie spotkania dla wszystkich uczestników forum organizatorzy przygotowali tort nawiązujący do 20. urodzin Polski w Unii Europejskiej. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał na inwestycje realizowane na obszarze powiatu konińskiego dofinansowanie w łącznej wysokości 76 511 403 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania: 1. 18 545 600 zł na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Wsparcie przyznawane było na budowę lub przebudowę dróg gminnych i powiatowych. W powiecie konińskim dofinansowano aż 24 inwestycje w tym zakresie, dzięki czemu wybudowanych lub przebudowanych zostanie ponad 30 km dróg: Beneficjent Nazwa operacji Przyznana pomoc (zł) Gmina Golina Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Bohaterów II Wojny Światowej. 255 087 Przebudowa drogi w miejscowości Golina, ul. Generała Sikorskiego 228 619 Gmina Grodziec Przebudowa drogi nr G040 P w Nowych Grądach 1 358 951 Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików 1 006 783 Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów 447 192 Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno 357 767 Gmina Kramsk Przebudowa drogi w Woli Podłężnej - ul. Chmielna, Aroniowa, Orzechowa, Anyżkowa i Cyprysowa 2 272 200 Gmina Rychwał Budowa drogi gminnej nr G486029P w miejscowości Złotkowy oraz drogi gminnej nr G486016P Wola Rychwalska (Sokołów) 853 573 Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabowa 698 919 Zmiana nawierzchni drogi gminnej Wola Rychwalska-Złotkowy gmina Rychwał 419 992 Przebudowa ulicy Gimnazjalnej w miejscowości Rychwał 350 465 Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy 95 720 Gmina Rzgów Zmiana nawierzchni drogi Babia - Zarzew 957 355 Przebudowa dróg - ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie 712 312 Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku 357 095 Zmiana nawierzchni drogi Rzgów - Modła Kolonia 331 472 Gmina Sompolno Przebudowa ulicy Głównej w Lubstowie 2 223 959 przebudowa ul. Warszawskiej w Sompolnie oraz drogi gminnej w Sompolniku 1 558 814 Gmina Stare Miasto Remont drogi gminnej w nawierzchni asfaltowej w miejscowości Lisiec Wielki - Bicz 1 000 881 Gmina Wierzbinek Zmiana nawierzchni drogi gminnej relacji Chlebowo - Boguszyce 365 324 Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku 307 405 Zmiana nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sadlno (Złotowo) 105 344 Powiat Koniński Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P relacji Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki 1 819 404 Przebudowa drogi powiatowej nr 4320P granica powiatu konińskiego - Stara Ciświca - Lipice - Grodziec - droga wojewódzka 443 na odcinku Nowa Ciświca - Lipice 460 967 2. 35 089 193 zł na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wsparcie przyznawane było na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych. W powiecie konińskim dofinansowano aż 19 inwestycji w tym zakresie, dzięki którym wybudowanych lub przebudowanych zostanie 7,5 km sieci wodociągowych i 25 km sieci kanalizacyjnych. Dofinansowano także budowę ponad 200 przydomowych oczyszczalni ścieków: Beneficjent Nazwa operacji Przyznana pomoc (zł) Gmina Golina Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Golina poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę systemu magazynowania wody opadowej. 3 900 452 Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej Węglew-Kraśnica w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina. 349 172 Gmina Grodziec Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, ul. Spacerowa i ul. Lipowa 3 060 000 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami - etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza. 1 145 338 Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR- u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu 525 981 Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska 218 358 Gmina Rychwał Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał 2 867 385 Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał 1 664 057 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. Z o. o. Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie miejscowości Rychwał gmina Rychwał 253 670 Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie miejscowości Grabowa gmina Rychwał 224 213 Gmina Rzgów Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Rzgów 2 576 573 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzgów-II etap 1 881 565 Gmina Skulsk Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Skulsk 4 155 544 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skulsk przy ulicach Targowej i Zielonej wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Skulsk 307 911 Gmina Sompolno Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sompolno 4 597 987 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w miejscowości Sompolinek 343 156 Gmina Stare Miasto Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary. 2 000 000 Gmina Wierzbinek Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno - Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku - etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP 3 638 106 Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku 1 379 725 3. 3 250 051 zł na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wsparcie przyznawane było na inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. W powiecie konińskim dofinansowano 7 inwestycji w tym zakresie. Beneficjent Nazwa operacji Przyznana pomoc (zł) Gmina Golina Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej 430 776 Gmina Grodziec Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec 962 625 Gmina Kleczew Budowa świetlicy wiejskiej w Trębach Starych z wolnostojącym budynkiem gospodarczym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 500 000 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale Z kulturą na co dzień - wyposażenie budynku hali widowiskowo-sportowej w Rywale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół hali 208 050 Gmina Ślesin Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Szyszyńskie Holendry 363 795 Gmina Wierzbinek Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku 284 805 Gmina Wilczyn Przebudowa oraz wyposażenie i zagospodarowanie terenu przy GOK w Wilczynie 500 000 4. 939 961 zł na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Wsparcie przyznawane było na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy targowisk lub obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, w tym na związany z tą budową lub przebudową zakup nowych urządzeń, materiałów i usług. W powiecie konińskim dofinansowano 1 inwestycję w tym zakresie. Ze wsparcia skorzystała gmina Grodziec, która przyznaną pomoc przeznaczyła na realizację operacji Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu. 5. Aż 18 686 598 zł pozyskali beneficjenci pomocy udzielanej za pośrednictwem lokalnych grup działania. Gminy powiatu konińskiego objęte są strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanymi przez trzy lokalne grupy działania: Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” (Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto), Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami (Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ślesin, Wilczyn) oraz Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” (Kramsk, Krzymów, Sompolno, Wierzbinek). W ramach PROW 2014-2020 LGD ogłaszały nabory wniosków na następujące zakresy wsparcia: - wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, - podejmowanie działalności gospodarczej, - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, - rozwijanie działalności gospodarczej, - zachowanie dziedzictwa lokalnego, - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. LEADER wspiera przedsięwzięcia małej skali, jednak o szczególnym znaczeniu dla lokalnych społeczności. Szereg zadań to inicjatywy o charakterze oddolnym, których koncepcja powstała w drodze społecznych konsultacji. Pomoc udzielana jest od 63,63 do nawet 100% kosztów. Na terenie powiatu konińskiego wsparcia udzielono aż 121 podmiotom chcącym podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Wiąże się to z powstaniem nowych miejsc pracy niezwiązanych z działalnością rolniczą – od początku realizacji Programu jest ich aż 197. O wsparcie za pośrednictwem LGD skutecznie ubiegały się także gminy i parafie. Dofinansowano aż 60 przedsięwzięć: Beneficjent Nazwa operacji Przyznana pomoc (zł) Gmina Golina Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsc rekreacji w gminie Golina 211 824 Przebudowa boiska służącego do rekreacji polegająca na modernizacji istniejących trybun oraz wymianie elementów infrastruktury boiska 117 683 Budowa placu zabaw w Golinie przy ul. Kolejowej 42 632 Przebudowa świetlicy wiejskiej OSP Adamów polegająca na wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania 31 136 Gmina Grodziec Mieszkać w Lądku jest w porządku - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lądek 63 629 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Zaguźnica i Królików Czwarty 63 528 "Rekreacją Grodziec Stoi" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec 50 872 Wielołęka- wieś integrująca mieszkańców - odnowienie obiektu OSP Wielołęka oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół budynku 48 123 Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Lądek i Królików Czwarty sposobem na odpoczynek i rekreację w Gminie Grodziec 44 509 Mokre – wieś przyjazna mieszkańcom – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Mokre 40 533 "W Grodźcu lubimy aktywnie spędzać czas" – budowa rekreacyjnego placu zabaw 38 349 Gmina Kazimierz Biskupi Zagospodarowanie parku w Posadzie poprzez urządzenie i porządkowanie terenów zielonych z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjne, wypoczynkowo-rekreacyjne i reprezentacyjne 318 147 Przebudowa istniejącej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Kazimierzu Biskupim 186 117 Gmina Kleczew Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne w rejonie Wzgórza Kleczewskiego, gm. Kleczew 205 806 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kleczewie, przy ul 600-lecia 23 195 000 Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek rekreacyjnych w Trębach Starych, gm. Kleczew 78 182 Gmina Kramsk Modernizacja amfiteatru w miejscowości Kramsk 170 400 Modernizacja amfiteatru w miejscowości Kramsk – etap II 148 341 Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo - rekreacyjnym 95 317 Modernizacja miejsca rekreacji w m. Wola Podłężna 82 719 Utworzenie placu zabaw i fitness parku w m. Grąblin 49 285 Budowa nowych placów zabaw w m. Bilczew i Helenów Drugi w Gminie Kramsk 31 878 Gmina Krzymów Utworzenie placu kulturalno-integracyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie 148 962 Modernizacja nawierzchni boisk sportowych w miejscowościach Brzeźno i Paprotnia 95 381 Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożek Krzymowski 79 834 Miasteczka rowerowe - innowacyjne miejsca rekreacji w gm. Krzymów 46 099 Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Złota Góra" 38 178 Modernizacja Sali w budynku OSP w Paprotni pełniącej funkcje świetlicy wiejskiej 33 291 Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw 30 601 Gmina Rychwał Przebudowa domów kultury pełniących funkcje kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Wardężyn i Modlibogowice 148 257 Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację trybun na stadionie miejskim w Rychwale 131 899 Zagospodarowanie na cele rekreacyjne przestrzeni publicznych w miejscowości Siąszyce, Biała Panieńska i Rychwał, gmina Rychwał 95 445 Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Rychwał poprzez modernizację Domu Kultury w Kucharach Borowych 49 868 Gmina Rzgów Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie 124 433 Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę dojścia do kompleksu rekreacyjno-kulturalnego w Grabienicach 116 606 Budowa boiska w Rzgowie 102 218 Budowa placu zabaw w Rzgowie 58 847 Gmina Skulsk Poprawa estetyki przestrzeni publicznej i jakości infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Skulsk 316 986 Przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – budowa pomostu na jeziorze Skulskim 185 295 Gmina Sompolno Budowa ścieżki rowerowej na terenach po kolejce wąskotorowej, trasa od ulicy 11 Listopada do ulicy Ogrodowej w Sompolnie 279 961 Zagospodarowanie terenu przy ulicy 500-lecia w Sompolnie na cele rekreacyjno-sportowe – I etap 148 815 Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś 53 132 Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Sompolnie na cele rekreacyjne - II etap 44 048 Zagospodarowanie terenu przy Orliku w Sompolnie na cele rekreacyjne 38 968 Gmina Stare Miasto Przebudowa placów zabaw w miejscowości Żychlin 148 229 Przebudowa miejsc rekreacji w miejscowości Żychlin 102 438 Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Starym Mieście w celach rekreacyjno-turystycznych 63 538 Budowa środowiskowych miejsc rekreacji 40 201 Zagospodarowanie szlaku turystyczno- krajoznawczego (ławki, tablice informacyjne, mała architektura, miejsca rekreacji, punkt samodzielnej naprawy rowerów) 34 994 Gmina Ślesin Zagospodarowanie terenu przy plaży w Ślesinie 318 120 Zagospodarowanie plaży w Ślesinie 186 100 Gmina Wierzbinek Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 144 619 Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek 120 403 Budowa 3 siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek 108 577 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo 45 806 Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Łysek 42 223 Gmina Wilczyn Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Wilczogóra - Kopydłowo 317 490 Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie Wykonanie konserwacji epitafium Władysława Gurowskiego w kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie elementem uatrakcyjnienia zabytkowej infrastruktury kulturalnej 50 000 Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Kramsku Renowacja zabytkowego zespołu nagrobków na Cmentarzu Parafialnym w Kramsku 50 100 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Starym Mieście Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę wiat 101 056 Samorząd Województwa Wielkopolskiego docenia wkład inicjatywy LEADER w rozwój obszarów wiejskich naszego regionu i docenia zaangażowanie lokalnych grup działania w aktywizację społeczności obszaru objętego LSR. Dlatego też podjęto decyzję o rozwoju tego instrumentu, przeznaczając na nową perspektywę finansową dodatkowe 50 mln euro także ze środków programu regionalnego.

 

ChatGPT

Jubileusz 20-lecia Polski w Unii Europejskiej zainaugurowany w Rychwale

20 lat Polski w Unii Europejskiej: forum "Wielkopolska Wieś Europejska" w Rychwale

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyniosło wiele przemian gospodarczych, inwestycji i innowacji. Obchodzony w tym roku jubileusz 20-lecia wstąpienia Polski do Unii to okazja do podsumowania osiągnięć i inspiracja do dalszych działań. Z tej okazji w Rychwale, w powiecie konińskim, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zorganizował forum "Wielkopolska Wieś Europejska".

Przez dwie dekady członkostwo w UE przyniosło regionowi Wielkopolski liczne korzyści. Podczas forum, zainicjowanego przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i zorganizowanego przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Rozwoju Wsi w Sielinku, zaprezentowano mieszkańcom, jak region zmienił się dzięki funduszom unijnym. Spotkanie otworzyło cykl rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami lokalnych samorządów, Lokalnych Grup Działania oraz instytucji wspierających rozwój społeczno-gospodarczy.

Podczas forum głos zabrali: Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Izabela Mroczek oraz Kierownik Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” Iwona Bańdosz. Podkreślali oni sukcesy i znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju Wielkopolskiej Wsi.

Uczestnictwo Polski w UE to liczne zmiany wpływające na poprawę warunków życia, bezpieczeństwo, dostęp do infrastruktury i możliwości rozwoju. Forum "Wielkopolska Wieś Europejska" było okazją do zaprezentowania wielu osiągnięć regionu. Dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano tysiące inwestycji drogowych, infrastrukturalnych oraz o znaczeniu kulturalnym i gospodarczym.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przedstawili zmiany, jakie zaszły na wielkopolskich wsiach dzięki funduszom UE.

Krzysztof Grabowski zaznaczył, że krajobraz Wielkopolskiej Wsi mocno się zmienił, a obawy o utratę tożsamości regionalnej okazały się nieuzasadnione. Szczególne cechy oraz lokalne produkty, stworzone przez mieszkańców wsi, zyskały uznanie i stały się wizytówkami regionu. Krzysztof Hetman podkreślił, że bez wsparcia funduszy UE liczne przemiany w infrastrukturze, rozwój gospodarstw i poprawa warunków życia nie byłyby możliwe.

Zaprezentowano również możliwości, jakie dają Lokalne Grupy Działania, umożliwiające realizację oddolnych inicjatyw przyczyniających się do rozwoju społecznego, kulturalnego oraz wzrostu wiedzy mieszkańców o funduszach europejskich. Na zakończenie spotkania uczestnicy forum mogli cieszyć się tortem nawiązującym do 20. urodzin Polski w Unii Europejskiej.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 76 511 403 zł na inwestycje realizowane na obszarze powiatu konińskiego. Środki przeznaczono na budowę lub modernizację dróg lokalnych, gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, targowiska oraz na wsparcie projektów realizowanych przez lokalne grupy działania.

Dzięki tym funduszom w powiecie konińskim realizowane są liczne projekty, które przyczyniają się do poprawy infrastruktury, warunków życia oraz wzrostu gospodarczego regionu. Wydarzenie w Rychwale było początkiem cyklu spotkań mających na celu podsumowanie 20 lat członkostwa Polski w UE oraz inspirowanie do realizacji kolejnych inicjatyw wspieranych przez fundusze unijne.

 

 

 

 

4o

W związku z zakończeniem prac związanych z przebudową skrzyżowania na DK 72 w m. Żdżary informujemy, że w dniu 12 lipca (piątek) zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu.

 

ChatGPT

W związku z zakończeniem prac związanych z przebudową skrzyżowania na DK 72 w miejscowości Żdżary, informujemy, że w dniu 12 lipca (piątek) zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu.

 

 

 

 

4o

tytuł

 

ChatGPT

Stała organizacja ruchu na DK 72 w miejscowości Żdżary od 12 lipca

 

 

 

 

4o

Zaglądamy do miejscowości Kramsk na DW 2️⃣6️⃣6️⃣

]]>
Aktualnosci 11.07.2024 18:14 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37870/Aktualnosci/Sztab-szkoleniowy-seniorek-KKPK-MEDYK-KONIN-na-sezon-2024/2025-
Od Słów do Czynów: Przebudowa Drogi Stare Grądy - Grodziec - Etap 2 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37842/Aktualnosci/Od-Slow-do-Czynow-Przebudowa-Drogi-Stare-Grady---Grodziec---Etap-2

Firma przystępuje do realizacji drugiego etapu przebudowy drogi Stare Grądy - Grodziec. Wartość inwestycji wynosi blisko 4 mln zł.

]]>
Aktualnosci 09.07.2024 18:21 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37842/Aktualnosci/Od-Slow-do-Czynow-Przebudowa-Drogi-Stare-Grady---Grodziec---Etap-2
Wakacyjny Wypoczynek dla Uczniów Szkół Podstawowych w Grodźcu https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37779/Aktualnosci/Wakacyjny-Wypoczynek-dla-Uczniow-Szkol-Podstawowych-w-Grodzcu

Jak co roku, wspólnie z GKRPA w Grodźcu zorganizowano wakacyjny wypoczynek dla 90 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec. Półkolonie, które odbyły się w dniach 24-28 czerwca 2024 r., miały bogaty program obejmujący zajęcia o charakterze profilaktyczno-wypoczynkowym.

]]>
Aktualnosci 02.07.2024 18:25 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37779/Aktualnosci/Wakacyjny-Wypoczynek-dla-Uczniow-Szkol-Podstawowych-w-Grodzcu
Po Raz Kolejny Najlepsi: Sukces KGW z Gminy Grodziec https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37766/Aktualnosci/Po-Raz-Kolejny-Najlepsi-Sukces-KGW-z-Gminy-Grodziec

Z wielkim zadowoleniem informujemy, że w ramach kolejnej edycji konkursu kulinarnego "Bitwa Regionów", zorganizowanego podczas Targów Rolniczych w Kościelcu, Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z gminy Grodziec zdobyły niemal całe podium!

]]>
Aktualnosci 01.07.2024 17:49 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37766/Aktualnosci/Po-Raz-Kolejny-Najlepsi-Sukces-KGW-z-Gminy-Grodziec
Wyniki Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2024 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37761/Aktualnosci/Wyniki-Gminnych-Zawodow-Sportowo-Pozarniczych-2024

Kategoria Seniorów:

  1. miejsce - OSP LĄDEK  (po raz 6. z rzędu!; kwalifikacja na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze )
  2. miejsce - OSP LIPICE I 
  3. miejsce - OSP BISKUPICE 
  4. miejsce - OSP GRODZIEC 
  5. miejsce - OSP LIPICE II 
  6. miejsce - OSP KRÓLIKÓW
]]>
Aktualnosci 30.06.2024 14:24 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37761/Aktualnosci/Wyniki-Gminnych-Zawodow-Sportowo-Pozarniczych-2024
Arcybiskup Dąbrowski wciąż żywy w grodzieckiej pamięci https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37760/Aktualnosci/Arcybiskup-Dabrowski-wciaz-zywy-w-grodzieckiej-pamieci

W tym roku obchodziliśmy 107. rocznicę urodzin śp. ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego (ur. 2 listopada 1917 w Grodźcu, zm. 25 grudnia 1997 w Warszawie) – polskiego duchownego rzymskokatolickiego, orionisty, biskupa pomocniczego warszawskiego w latach 1962-1993, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1969-1993, od 1982 arcybiskupa tytularnego pro hac vice, a od 1993 pełniącego także funkcję biskupa pomocniczego seniora archidiecezji warszawskiej.

]]>
Aktualnosci 30.06.2024 14:19 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37760/Aktualnosci/Arcybiskup-Dabrowski-wciaz-zywy-w-grodzieckiej-pamieci
TYMCZASEM W KOŚCIELCU! https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37759/Aktualnosci/TYMCZASEM-W-KOŚCIELCU

Już od wczesnych godzin porannych, gospodynie z terenu gminy Grodziec prezentują swoje kulinarne umiejętności podczas konkursu "Bitwa Regionów 2024", który odbywa się na targach w Kościelcu!

]]>
Aktualnosci 30.06.2024 14:15 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37759/Aktualnosci/TYMCZASEM-W-KOŚCIELCU
Półkolonie Letnie 2024 - Rozpoczęcie Przygody https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37720/Aktualnosci/Polkolonie-Letnie-2024---Rozpoczecie-Przygody

Półkolonie letnie 2024 ruszyły! Dziś rozpoczęliśmy pierwszy dzień letnich przygód dla 90 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec, zorganizowany przez naszą gminę w ramach GKRPA.

]]>
Aktualnosci 24.06.2024 17:43 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37720/Aktualnosci/Polkolonie-Letnie-2024---Rozpoczecie-Przygody
Umowy podpisane! Pora ruszać z działaniami! https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37697/Aktualnosci/-Umowy-podpisane-Pora-ruszac-z-dzialaniami

W piątek, 21 czerwca, w Domu Kultury w Golinie, Pan Wicemarszałek Krzysztof Grabowski podpisał umowy o dofinansowanie z Gminą Grodziec. W imieniu gminy umowy podpisali Wójt Mariusz Piotr Woźniak oraz Pani Skarbnik Aleksandra Musiałowska. Przedsięwzięcia te uzyskały wsparcie w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś".

]]>
Aktualnosci 23.06.2024 16:38 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37697/Aktualnosci/-Umowy-podpisane-Pora-ruszac-z-dzialaniami
Przebudowa Mostów w gminie Grodziec: Pierwszy Krok Podjęty https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37669/Aktualnosci/Przebudowa-Mostow-w-gminie-Grodziec-Pierwszy-Krok-Podjety

Na terenie gminy Grodziec znajduje się 9 mostów gminnych, z których 8 wymaga kompleksowego remontu lub przebudowy. Podobnie jak nasze stacje uzdatniania wody czy infrastruktura energetyczna, są to obiekty często pochodzące z lat 60. XX wieku lub nawet sprzed lat powojennych.

]]>
Aktualnosci 18.06.2024 17:09 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37669/Aktualnosci/Przebudowa-Mostow-w-gminie-Grodziec-Pierwszy-Krok-Podjety
Gmina Grodziec: Dofinansowanie na Opiekę nad Zwierzętami Bezdomnymi https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37633/Aktualnosci/Gmina-Grodziec-Dofinansowanie-na-Opieke-nad-Zwierzetami-Bezdomnymi

Gmina Grodziec od lat otrzymuje liczne sygnały i zgłoszenia dotyczące problemu tzw. "bezpańskich psów". 

]]>
Aktualnosci 13.06.2024 17:07 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37633/Aktualnosci/Gmina-Grodziec-Dofinansowanie-na-Opieke-nad-Zwierzetami-Bezdomnymi
Nowa Jakość: Przebudowa Odcinka Stare Grądy - Grodziec, Etap 2 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37608/Aktualnosci/Nowa-Jakosc-Przebudowa-Odcinka-Stare-Grady---Grodziec,-Etap-2

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ostatnich dniach została podpisana umowa na realizację przebudowy kolejnego (drugiego z czterech) etapu drogi gminnej, łączącej Stare Grądy z Grodźcem. Tym razem kompleksowej modernizacji ulegnie odcinek o długości 1,0 km, obejmujący wymianę gruntu oraz stabilizację terenu.

]]>
Aktualnosci 11.06.2024 13:31 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37608/Aktualnosci/Nowa-Jakosc-Przebudowa-Odcinka-Stare-Grady---Grodziec,-Etap-2
W Przededniu Starcia z Gromem: Szansa na Powiększenie Przewagi https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37432/Aktualnosci/W-Przededniu-Starcia-z-Gromem-Szansa-na-Powiekszenie-Przewagi

W nadchodzącą sobotę o godzinie 16:30 zespołowi Grom Malanów przyjdzie zmierzyć się z GKS Piast Grodziec. 

]]>
Aktualnosci 23.05.2024 15:50 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37432/Aktualnosci/W-Przededniu-Starcia-z-Gromem-Szansa-na-Powiekszenie-Przewagi
Gminny Dzień Strażaka 2024: Nowy Samochód Pożarniczy https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37346/Aktualnosci/Gminny-Dzien-Strazaka-2024-Nowy-Samochod-Pozarniczy

11 maja br. Gminny Dzień Strażaka został uroczyście obchodzony w gminie Grodziec. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej celebrowanej w kościele pw. św. Wojciecha w Grodźcu przez proboszcza parafii, ks. Karola Zająca, oraz ks. Tadeusza Bachorza.

]]>
Aktualnosci 15.05.2024 15:10 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37346/Aktualnosci/Gminny-Dzien-Strazaka-2024-Nowy-Samochod-Pozarniczy
Kobiety na czele: Nowa kadencja rady gminy Grodziec https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37278/Aktualnosci/Kobiety-na-czele-Nowa-kadencja-rady-gminy-Grodziec

7 maja 2024 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyła się I sesja Rady Gminy Grodziec zwołana przez Komisarza Wyborczego. Wzięło w niej udział 15 radnych. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady obrady prowadził radny senior – Józef Andrzej Bachorowicz.

]]>
Aktualnosci 08.05.2024 15:28 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37278/Aktualnosci/Kobiety-na-czele-Nowa-kadencja-rady-gminy-Grodziec
Podsumowanie Konkursu Matematyczna Gra Planszowa dla Przedszkolaków https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37186/Aktualnosci/-Podsumowanie-Konkursu-Matematyczna-Gra-Planszowa-dla-Przedszkolakow

Rozstrzygnięcie i podsumowanie gminnego konkursu przedszkolnego "Matematyczna Gra Planszowa" odbyło się 25 kwietnia bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich, w ramach projektu "Raz, dwa, trzy - liczysz Ty: Kreatywna matematyka dla smyka", sponsorowanego przez Fundację mBanku.

]]>
Aktualnosci 26.04.2024 18:32 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37186/Aktualnosci/-Podsumowanie-Konkursu-Matematyczna-Gra-Planszowa-dla-Przedszkolakow
Podpisanie Umowy na Remont Drogi Stare Grądy – Biała Panieńska https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37151/Aktualnosci/Podpisanie-Umowy-na-Remont-Drogi-Stare-Grady-–-Biala-Panienska

W dniu wczorajszym umowę w sprawie remontu drogi Stare Grądy – Biała Panieńska podpisał wójt gminy Grodziec, Mariusz Piotr Woźniak. Nowa kadencja samorządu rozpoczyna się z nowymi inwestycjami

]]>
Aktualnosci 23.04.2024 15:41 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37151/Aktualnosci/Podpisanie-Umowy-na-Remont-Drogi-Stare-Grady-–-Biala-Panienska
Jubileusz Grupy Motocyklowej Joker’s Grodziec: Pięć Lat Działalności na Rzecz Społeczności https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37150/Aktualnosci/Jubileusz-Grupy-Motocyklowej-Joker’s-Grodziec-Piec-Lat-Dzialalnosci-na-Rzecz-Spolecznosci

Wczorajszy wieczór był czasem obchodów 5-lecia istnienia i aktywności Grupy Motocyklowej Joker’s Grodziec  – stowarzyszenia pasjonatów motocykli oraz oddanej grupy, która nieustannie wspiera ludzi w potrzebie.

]]>
Aktualnosci 23.04.2024 15:35 https://konin24.info//konin.php/a,151,n,37150/Aktualnosci/Jubileusz-Grupy-Motocyklowej-Joker’s-Grodziec-Piec-Lat-Dzialalnosci-na-Rzecz-Spolecznosci